מדיניות פרטיות

הודעת פרטיות וקובצי Cookies

אתר אינטרנט זה ("האתר") מופעל על ידי .Ltd Industries Pharmaceutical Teva") Teva(" והחברות המסונפות שלה . תוכל לעיין ברשימה של כל החברות המסונפות של Teva באתר האינטרנט הבא: com.tevapharm.www://http . בהצהרת פרטיות זו, Teva מכונה "אנו", "אותנו" ו"שלנו".

תחולת הודעת פרטיות זו

הודעת פרטיות זו חלה על מידע אישי שאנו אוספים באמצעות האתר. היא מתארת את האופן שבו אנו משתמשים במידע שלך ואת זכויות ההגנה על המידע שלך, כולל הזכות להתנגד לחלק מהעיבוד שאנו מבצעים , או להסרת המידע האישי שלך . למידע נוסף על זכויותיך ועל האופן שבו תוכל לממש אותן , ראה סעיף "אופן אחסון המידע והזכויות שלך".

באתר שלנו עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם בשליטתנו. Teva אינה אחראית למדיניות הפרטיות או לנוהלי הפרטיות של אתרי אינטרנט אחרים. אנו עשויים לפרסם גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים המופעלים על ידי Teva או על ידי חברות המסונפות ל-Teva , אשר פועלים לפי מדיניות פרטיות אחרת. אם אתה נכנס לאתרי אינטרנט אלה דרך האתר שלנו, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של אתרים אלה כדי שתוכל להבין כיצד הם אוספים את המידע שלך, משתמשים בו ומשתפים בו אחרים.

אופן השימוש במידע שלך

אנו מעבדים את המידע האישי שאנו אוספים למטרות הבאות:

• בהסכמתך, כדי:

o לספק לך מידע על הפעילויות העסקיות של Teva , מוצריה או שירותיה

o להשיב לשאלות או לפניות אחרות שהגשת באמצעות האתר

o להעביר קובצי Cookies וטכנולוגיות דומות, כמפורט להלן

• לאפשר לנו לפעול למימוש האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו, ובפרט כדי:

o לנתח את השימוש באתר שלנו, כדי לשפר באופן קבוע את התכנים המוצעים בו ולמדוד את ביצועיו

o למטב את אפשרויות השימוש באתר שלנו ואת ההודעות שאנו שולחים אליך ולהתאים אותם אישית

• לציית לדרישות החוק ולדרישות רגולטוריות, דיווח תופעות לוואי ובקרת איכות, וציות, ובפרט כדי להגיב לדרישות לקבלת מידע שמתקבלות מרשויות ממשל.

 

שיתוף המידע האישי שלך

Teva עשויה לחשוף את המידע האישי שלך בפני נמענים מהסוגים הבאים (בכל המקרים, אך ורק כאשר הדבר נדרש למילוי תפקידיהם):

• אנשי הצוות של Teva) לרבות עובדים ויועצים חיצוניים), יועציה המקצועיים וסוכניה;

• תפקידים וחברות אחרות בקבוצת החברות של Teva ברחבי העולם;

• ספקי שירותים צד שלישי המעבדים את המידע האישי שלך בשמה של Teva , והמחויבים בהתחייבויות חוזיות או מקצועיות לשמור על סודיות המידע האישי שלך ועל אבטחתו המתאימה;

• רוכשים, או רוכשים פוטנציאליים, של כל עסקי Teva או חלק מהם (ויועציהם המקצועיים); וגם

• רשויות ממשלתיות, רשויות רגולטוריות וגורמי אכיפת החוק, אם הדבר נדרש למטרות המפורטות לעיל, אם מעוגן בחוק, או אם נדרש להגנה משפטית על האינטרסים החוקיים של Teva בהתאם לחוקים החלים.קובצי Cookies וטכנולוגיות מעקב קשורות

השימוש בקובצי Cookies באתר

Teva משתמשת בקובצי Cookies כדי לאסוף מידע לגביך ולשמור את העדפות הגלישה שלך. קובצי Cookies הם קובצי טקסט המכילים כמויות קטנות של מידע המועבר להתקן שלך כאשר אתה מבקר באתר אינטרנט. לאחר מכן, נשלחים קובצי Cookies חזרה לאתר האינטרנט כשאתה נכנס אליו בשנית: פעולה זו מועילה משום שהיא מאפשרת לאתר האינטרנט לזהות את ההתקן שלך. למידע נוסף על קובצי Cookies נא בקר באתר org.allaboutcookies.www

Teva משתמשת בקטגוריות הבאות של קובצי Cookies באתר:

קטגוריה 1 : קובצי Cookies הכרחיים

קובצי Cookies אלה חיוניים כדי שנוכל לאפשר לך לגלוש ברחבי האתר ולהשתמש בתכונותיו. ללא קובצי Cookies אלה, לא נוכל לספק לך את השירותים שביקשת (כגון זכירת פרטי ההתחברות שלך).

קטגוריה 2 : קובצי Cookies ביצועיים

קובצי Cookies אלה אוספים מידע על האופן שבו אנשים משתמשים באתר. לדוגמה, Teva משתמשת בקובצי Cookies אלה כדי לעזור לנו להבין כיצד לקוחות הגיעו אל האתר, גלשו בו או השתמשו בו ולהצביע על תחומים שבהם אנחנו יכולים להשתפר כגון ניווט, חוויית המשתמש וקמפיינים שיווקיים. כל המידע שאוספים קובצי Cookies אלה מקובץ, ולכן הוא אנונימי. המידע משמש אך ורק לשיפור ביצועי האתר.

קטגוריה 3 : קובצי Cookies תפקודיים

קובצי Cookies אלה זוכרים בחירות שאתה עושה (כגון בחירות שפה). ככאלה, השימוש בהם עוזר לספק לך חוויה המתאימה יותר להעדפות שלך ולהפוך את ביקוריך באתר למותאמים יותר עבורך. ניתן להפוך את המידע שאוספים קובצי Cookies אלה לאנונימי והן לא יכולות לעקוב אחר פעילות הגלישה שלך באתרי אינטרנט אחרים. אם ברצונך למחוק קובצי Cookies כלשהם השמורים במחשב שלך, פנה לאזור העזרה והתמיכה בדפדפן האינטרנט שלך לקבלת הוראות לאיתור הקובץ או הספרייה המאחסנים קובצי Cookies.

קטגוריה 4 :קובצי Cookies של רשתות חברתיות

קובצי Cookies אלה מאפשרים לך לשתף את פעולותיך באתר זה ברשתות חברתיות כגון פייסבוק. קובצי Cookies אלה אינם בשליטתנו. למידע נוסף על אופן פעולת קבצי Cookies אלה, אנא פנה לאתרי הרשתות החברתיות המפעילים קבצים אלו.

קטגוריה :5 קובצי Cookies פרסומיים

קובצי Cookies אלו נועדו ביאלה לידיעתך פרסומים או תוכן אשר רלוונטיים לתחומי העניין שלך. שימוש נוסף בקבצים אלו הוא להגביל את מספר החשיפות שלך למודעה מסוימת, ולמדוד את יעילות הפרסום. קבצים אלו בד"כ מוכנסים לאתרנו ע"י חברות פרסום, בידיעתנו וברשותנו. קבצים אלה יוצרים תיעוד לביקור באתר המידעו הנאסף מועבר לגורמים אחרים כגון מפרסמים. מידע על ניהול או מחיקת קובצי Cookies ניתן למצוא גם באתר org.allaboutcookies.www . שים לב שעל ידי מחיקת קובצי Cookies שלנו (או השבתת האפשרות לקבלת קובצי Cookies בעתיד), ייתכן שלא תוכל לקבל גישה לאזורים או מאפיינים מסוימים באתר.

שימוש במשואות אינטרנט

דפים מסוימים באתר שלנו והודעות הדוא"ל שאנו שולחים עשויים להכיל תמונות אלקטרוניות הנקראות "משואות אינטרנט" ( beacons web , מכונות לעתים "תמונות gif שקוף" [ gifs clear([ ומאפשרות לנו לספור את כמות המשתמשים שביקרו בדפים אלה או קראו את הודעות הדוא"ל שלנו. משואות אינטרנט אוספות רק מידע מוגבל, הכולל מספר מזהה של קובץ Cookies ,תאריך ושעת הצפייה בדף ותיאור הדף שבו נמצאת משואת האינטרנט. המשואות אינן נושאות מידע אישי כלשהו והן משמשות רק למעקב אחר יעילותו של קמפיין מסוים.

אופן אחסון המידע שלך והזכויות שלך

אנו שומרים את כל המידע שאנו אוספים בנוגע לאינטראקציות שלך עם Teva . המידע שלך יישמר לתקופה של שנתיים, או כפי שיידרש באופן סביר למימוש המטרות המפורטות לעיל, בהתאם לחוקים החלים. ייתכן שבכפוף לחוק החל, תעמוד לך הזכות לבקש מ-Teva לקבל עותק של המידע שלך, לתקן אותו, למחוק אותו או להגביל את עיבודו, או לבקש מאתנו להעביר חלק מהמידע הזה לארגונים אחרים. ייתכן גם שיהיו לך זכויות להתנגד לעיבוד כלשהו. זכויות אלו עשויות להיות מוגבלות במצבים מסוימים – לדוגמה, כאשר אנו יכולים להוכיח כי אנו מעבדים את המידע האישי שלך בעקבות דרישה משפטית.

גם לאחר שהסכמת לעיבוד הנתונים שלך, תהיה רשאי לבטל את הסכמתך זו בכל עת. למימוש איזו מהזכויות המוקנות לך בכל הקשור למידע האישי שלך, אנא צור עמנו קשר בכתובת .IL_Privacy.Tevail@teva.co.il

אנו מקווים שנוכל להשיב על כל שאלה שתהיה לך לגבי האופן שבו אנו מעבדים את המידע האישי שלך. אם יש לך כל חשש באשר לאופן שבו אנו מעבדים את המידע האישי שלך, תוכל ליצור קשר עם משרד הגנת המידע של Teva על-ידי כך שתיצור עימנו קשר בכתובת .IL_Privacy.Tevail@teva.co.il

העברות בינלאומיות

Teva פועלת בפריסה בינלאומית ותעביר את המידע שלך למדינות מחוץ למדינתך . בעת העברת המידע שלך טבע מסתמכת על סטנדרטים שנחשבים לגיטימיים בהתאם לרגולציה המקומית הרלוונטית. 

שינויים בהודעת פרטיות

זו אם מדיניות הפרטיות שלנו תשתנה בכל צורה, Teva תפרסם גרסה עדכנית של המדיניות בדף זה. עיון בדף זה בקביעות יבטיח שתמיד תהיה מודע לסוג המידע שאנו אוספים, לדרכי השימוש של Teva במידע זה ולנסיבות, אם קיימות, שבהן אנו חולקים מידע זה עם צדדים אחרים. בתוקף מתאריך: מאי 2019