החל מיום 8.6.2020 יפסק מתן השירותים של מבדק BRC להפרעת קשב ותרגולים קוגניטיביים של חברת BRC באתר.

מבדק BRC

ילדה עושה מבחן מול המחשב

מבדק BRC ממוחשב להפרעת קשב הוא מבדק המוצע על ידי טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (להלן – "טבע") ו- חברת Brain Resource pty. Inc  (להלן – "BRC").

על פי הנחיות משרד הבריאות ועל פי נייר עמדה שפרסם האיגוד הישראלי לרפואת ילדים מבדקים ממוחשבים מהווים כלי עזר משלים, ואינם הכרחיים לאבחון. הפניה למבדק ממוחשב תיעשה במידת הצורך כחלק מאבחון כוללני על ידי רופא שהוסמך מטעם משרד הבריאות לאבחון הפרעת קשב וריכוז  ועל פי שיקול דעתו. 

מבדק BRC  ממוחשב להפרעת קשב יכול לסייע לרופא להשלמת האבחון להפרעת קשב. מבדק זה מספק מידע על תפקודי הקשב והתפקודים הניהוליים של הנבדק, תוך השוואה לנורמה על פי גיל, מגדר ושנות לימוד.

נורמות אלה מבוססות על מסד הנתונים של חברת BRC המכיל מידע  על תפקודים קוגניטיביים בקרב האוכלוסייה הנורמטיבית ומהווה בסיס להשוואת התפקודים ביחס לנורמה.

תוצאות המבדק  מספקות  "מדדי ADHD" אשר פותחו ותוקפו מחקרית, על מנת  לתת תמונה מקיפה  על  רמת ההפרעה, ובאיזה מתפקודי הקשב היא באה לידי ביטוי.

תוצאות המבדק מהוות רכיב אחד בלבד מהאבחנה. אין לקבוע אבחנה או לבסס החלטה טיפולית על בסיס תוצאות אלה בלבד או להשתמש בתוצאות הבדיקה ללא היוועצות עם הרופא המטפל.

לאחר סיום המבדק, תוצאות המבדק ישלחו לכתובת המייל של ההורה שנרשם לאתר. יש לגשת עם תוצאות אלו לרופא המטפל על מנת שיסביר את תוצאות המבדק וינחה את ההורה לגבי המשך טיפול.

המבדק יבוצע עם וללא טיפול תרופתי,  לפי שיקול דעתו והנחיותיו של הרופא המטפל.

150.00 ₪

התהליך עשוי להימשך מספר דקות

לרכישת מבדק